FAQs Complain Problems

सामाचार :

वडा नं. - ६

Ward Contact Number: 
9823646955

वडा जनप्रतिनिधि

राजु कुमार गुप्ता वडा अध्यक्ष 9823646955
अनहोती महतो वडा सदस्य 9815213813
अरुण कुमार पाण्डे वडा सदस्य 9845217485
पुजनी कुमारी देवी वडा महिला सदस्य 9806813962
सहोदरी देवी चमार वडा दलित महिला सदस्य 9817265429