FAQs Complain Problems

सामाचार :

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

''पक्की सडक निर्माण वडा नं. ७'' योजनाको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०८०/१२/२८ गते

८०/८१ 04/10/2024 - 11:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (खाजुरिया देखि हुलाकी राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण) - प्रकाशित मितिः २०८०/०३/१०

७९-८० 06/25/2023 - 18:10

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना - श्री सम्बन्धित सबै ।

७९-८० 06/16/2023 - 21:30

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा - श्री सरोकारवालाहरु सबै ।

७९-८० 06/14/2023 - 17:19

खेती योग्य जग्गाको ठेक्कापट्टा आव्हान सम्बन्धी चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकीको सूचना - श्री सम्बन्धित सबै ।

७९-८० 05/24/2023 - 12:54

चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकी परिसरमा रहेको विभिन्न जातका रुखहरुको डाँक बढाबढ प्रक्रिया मार्फत ठेक्का साकार गर्न मुल्य संसोधन गरी छैठो पटक प्रकाशित ७ दिने सूचना । (मितिः २०८०/०२/०९ गते)

७९-८० 05/24/2023 - 12:49

चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकी परिसरमा रहेको विभिन्न रुखहरुको डाँक बढाबढ प्रक्रिया मार्फत ठेक्का साकार गर्न मुल्य संसोधन गरी पाँचौ पटक प्रकाशित ७ दिने सूचना । (मितिः २०८०/०१/३१ गते)

७९-८० 05/15/2023 - 14:59

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना - भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कलैया, बारा ।

७९-८० 05/04/2023 - 15:25

चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकी परिसरमा रहेको विभिन्न रुखहरुको डाँक बढाबढ प्रक्रिया मार्फत ठेक्का साकार गर्न मुल्य संसोधन गरी चौथो पटक प्रकाशित ७ दिने सूचना । (मितिः २०७९/१२/२७ गते)

७९-८० 04/11/2023 - 10:27

सटर भाडामा लगाउने सम्बन्धी ७ दिने सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७९/१२/१५)

७९-८० 04/02/2023 - 13:18

Pages