FAQs Complain Problems

सामाचार :

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना तथा कार्यक्रम संचालन बारे आवश्यक जानकारी सम्बन्धमा । श्री संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरु सबै, विभिन्‍न संघ/संस्थाहरु सबै, सरोकारवालाहरु सबै ।

८०/८१ 03/03/2024 - 16:54

योजना संचालन बारे जानकारी सम्बन्धमा - श्री सरोकारवालाहरु सबै, वडा कार्यालयहरु सबै, आदर्श कोतवाल ।

८०/८१ 02/25/2024 - 17:11

आ.व. २०८०/०८१ को वडा र गा.पा. स्तरीय वार्षिक बजेट (योजना/कार्यक्रमहरु) ।

८०/८१ 11/26/2023 - 13:23 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ बजेट (वडा र गा.पा. स्तरीय).pdf

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम ।

८०/८१ 11/26/2023 - 13:07 PDF icon २०८०-०८१ को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७९/०८० को वडा र गा.पा. स्तरीय वार्षिक बजेट (योजना/कार्यक्रमहरु) ।

७९-८० 09/05/2022 - 16:10 PDF icon वडा-गा.पा. स्तरीय योजनाहरु (पुँजीगत खर्च व्यय अनुमान) २०७९-०८०.pdf

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक निती, कार्यक्रम तथा बजेट ।

७९-८० 09/05/2022 - 15:59 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको वार्षिक निती, कार्यक्रम तथा बजेट २०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को रातो किताब (वार्षिक बजेट पुस्तिका)

७८/७९ 09/29/2021 - 14:27 PDF icon रातो किताब 078-079 वार्षिक बजेट - आदर्श कोतवाल गापा.pdf

निकासा/चेक भुक्तानी सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना - श्री सरोकारवाला सबै ।

७७/७८ 06/21/2021 - 11:40

अत्यन्त जरुरी सूचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै, श्री ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति/उपभोक्ता समिति एवम सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु ।

७७/७८ 06/11/2021 - 15:46

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन (LISA) सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सहजिकरण कार्यक्रमका झलकहरु ।

७७/७८ 05/02/2021 - 11:00

Pages