FAQs Complain Problems

सामाचार :

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निःशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुने आवेदन फारम । ८०/८१ 04/01/2024 - 11:26 PDF icon निःशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागीको आवेदन फारम.pdf
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीमुलक सूचना तथा फ्लेक्स । ८०/८१ 03/14/2024 - 12:54 PDF icon वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीमुलक सूचना तथा फ्लेक्स.pdf
करार कर्मचारीहरुको लागि दिने आवेदन फारम । ७७/७८ 01/04/2021 - 15:41 PDF icon करार कर्मचारीको लागि आवेदन फारम.pdf
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम माँगको लागि आवेदन फारम । ७७/७८ 12/27/2020 - 14:44 PDF icon ब्लक कार्यक्रम माँगका लागि निवेदनको ढाँचा.pdf
प्राविधिक सहायक पदको लागि दिने आवेदन फारम ७७/७८ 08/29/2020 - 18:44 PDF icon प्राविधिक सहायक पदको लागि दिने आवेदन फारम.pdf
रोजगार संयोजक पदको लागि दिने आवेदन फारम ७७/७८ 08/29/2020 - 18:43 PDF icon रोजगार संयोजक पदको लागि दिने आवेदन फारम.pdf
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यक्रममा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा - प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन ईकाइ, बारा । ७६/७७ 05/29/2020 - 12:07 PDF icon pmamp bara प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यक्रम - निवेदनको ढाँचा.pdf
राहत तथा व्याज अनुदानका लागि आवश्यक फारमहरु - कृषि ज्ञान केन्द्र / भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र - प्रदेश २ अन्तर्गत । ७६/७७ 05/26/2020 - 12:14 PDF icon राहत तथा व्याज अनुदानका लागि आवश्यक फारमहरु.pdf
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन फाराम new - अनुसूचि-१ (संसोधित २०७७/०३/३०) ७७/७८ 03/08/2020 - 14:19 PDF icon बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा - अनसूची-१ - संसोधित ७७-३-३०.pdf
प्राङ्गारिक मल, कृषि चुन तथा जिंक माँग का लागि निवेदनको ढाँचा । ७६/७७ 02/20/2020 - 15:01 PDF icon प्राङ्गारिक मल, कृषि चुन तथा जिंक माँग का लागि निवेदनको ढाँचा.pdf

Pages