FAQs Complain Problems

सामाचार :

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/10/2024 - 11:23 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 14:11 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 13:45 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
आदर्श कोतवाल गाउँपालिका सचिवालय गठन तथा संचालन नियमावली, २०७९ ७९-८० 04/07/2023 - 15:35 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिका सचिवालय गठन तथा संचालन नियमावली, २०७९.pdf
आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७९-८० 09/05/2022 - 16:04 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 09/05/2022 - 16:03 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
कोभिड-१९ को सन्दर्भमा चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सवहरु मनाउँदा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 10/16/2020 - 20:17 PDF icon Guidelines-feast-and-festivals-Final-Nepali 2020.pdf
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 08/29/2020 - 17:42 PDF icon new रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया । ७७/७८ 08/29/2020 - 17:33 PDF icon pmep गाउँपालिका तथा नपामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया.pdf
स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ । ७७/७८ 08/04/2020 - 16:22 PDF icon new p2 स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७७.pdf, PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा.pdf

Pages