FAQs Complain Problems

सामाचार :

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ मा लाग्‍ने विभिन्‍न सेवा शुल्क तथा करहरुको दररेट । ८०/८१ 11/26/2023 - 14:26 PDF icon सेवा शुल्क तथा करको दररेट ८०-८१.pdf
आ.व. २०७९/०८० मा लाग्‍ने विभिन्‍न सेवा शुल्क तथा करको दररेट सम्बन्धमा । ७९-८० 09/05/2022 - 16:22 PDF icon करको दर तथा शुल्कहरु २०७९-०८०.pdf
आ.व. २०७८/०७९ मा लाग्‍ने विभिन्‍न करको दर तथा शुल्कहरुको जानकारी सम्बन्धमा । ७८/७९ 10/20/2021 - 16:10 PDF icon राजश्वका दरहरुको सूची 78-79.pdf
आदर्श कोतवाल गा.पा.को आ.व. २०७५/०७६ को विभिन्न करका दर तथा सेवा शुल्कहरु । ७५/७६ 05/06/2019 - 14:03 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७५-०७६ को कर तथा शुल्कहरु.pdf
कर तथा शुल्कहरु - आ.व. २०७४/०७५ ७४/७५ 06/19/2018 - 18:11 PDF icon 9_आदर्श कोतवाल गा.पा._करका दरहरु_२०७४-०७५_अनुसूची १-९_(प्रथम गाउँसभा).pdf