FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

सेवा करारमा विभिन्न पदमा कर्मचारी माँग सम्बन्धी सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/०६ गते

सेवा करारको लागि दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रको ढाँचा यसै साथ संलग्न छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ अन्तर्गत निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका यस आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरुको नाममा जरिवाना बारे जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० मा लाग्‍ने विभिन्‍न करको दर तथा सेवा शुल्कहरुको जानकारी सम्बन्धमा ।

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
maheshmishra9841@gmail.com
9855048839 | 9841262857
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9855049296 | 9807203499

सूचना अधिकारी

जानकारी