FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

शैक्षिक वर्ष २०७९ का लागि वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सहायताका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

निवेदन फारम यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) मूलप्रवाहिकरण रणनितिको योजना २०७९ पारित भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९/०८० को नवौँ गाउँसभा संचालन एवं वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित सबै)

दस्तावेज: 

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
maheshmishra9841@gmail.com
9855048839 | 9841262857
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9855049296 | 9807203499

सूचना अधिकारी

जानकारी