FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना - निर्वाचन आयोग, नेपाल । प्रकाशन मिति- २०७९/०५/०१ गते

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुका नाउमा ७ दिन भित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना --- निर्वाचन आयोग, नेपाल ।

प्रकाशन मिति:- २०७९/०५/०१ गते (भोली २०७९/०५/०७ गते स्पष्टीकरण पेश गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ)

नोट:---> स्पष्टीकरण पत्र तथा निर्वाचन खर्चको विवरण पत्रको ढाँचा र खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली यसै साथ संलग्न छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे - श्री सामुदायिक/सार्वजनिक विद्यालयहरु सबै, आदर्श कोतवाल गापा ।

दस्तावेज: 

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
maheshmishra9841@gmail.com
9855048839 | 9841262857
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9855049296 | 9807203499

सूचना अधिकारी

जानकारी