FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

आ.व. ०७९/०८० को नवौँ गाउँसभा संचालन एवं वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित सबै)

दस्तावेज: 

चालु आ.व. २०७८/०७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा सरोकारवाला सम्पुर्णमा जानकारीको सूचना ।

जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको सुचना - श्री सम्बन्धित सबै ।

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9855049296 | 9807203499

सूचना अधिकारी

जानकारी