FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम 2078 सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

2078/11/19 गते देखि आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी फोटो सहितको मतदाता नामावली सूचीमा आफ्नो नाम समावेश भएको यकिन गर्नु हुन सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

१५ शैया अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०७९/०८० को लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्‍न हुन निवेदन दिने बारे जरुरी सूचना ।

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
maheshmishra9841@gmail.com
9855048839 | 9841262857
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9855049296 | 9807203499

सूचना अधिकारी

जानकारी