FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो चौमासिक रकम माँग गर्ने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु सबै - आदर्श काेतवाल गापा ।

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री गा.पा. अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ।

नेपाली विषयको लागि सेवा करारमा मा.वि. तहको शि‍क्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७७/१०/०८)

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
caoaadarshkotwal2@gmail.com
9855048839
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9855049296 | 9807203499

सूचना अधिकारी

जानकारी