FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकाशित गरिब परिवारको सूची उपर गुनासो दर्ता गराउने सम्बन्धी ३ दिनको लागि म्याद थप गरिएको सूचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै, श्री सरोकारवालाहरु सबै ।

श्री वडा अध्यक्षज्यू सबै, आदर्श कोतवाल - आफ्नो वडा भित्र कार्यालय सहयोगी वा चकुदार मार्फत टोल-टोलमा सूचना प्रवाह गराईदिनु हुन अनुरोध छ ।

करार सेवामा सहजकर्ता / स्वयमसेवक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०१/२० गते

कृषि शाखामा सम्पर्क गरि निवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत गुनासो दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना - श्री सरोकारवालाहरु सबै, आदर्श कोतवाल गा.पा.

गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७८ मा आधारित गरिब परिवारको सूची यसै साथ संलग्न छ । साथै सबै वडा कार्यालयमा समेत गरिब परिवारको सूची प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9855049296 | 9807203499

सूचना अधिकारी

जानकारी